Javni dokumenti škole


Informator o radu (.pdf )
 Web-sajt su spremili: Satmari Mihalj, Boršoš Attila; Fotografije: Satmari Mihalj, Čoti Imre mlađi - Gustav DIGITAL,
Ferenc Ištvan i Kerekeš Viktor
Osnovna škola "Žarko Zrenjanin"
Skorenovac
Pravilnik o nabavkama (Word. doc)
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca (Word. doc)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (.pdf)
Statut osnovne škole "Žarko Zrenjanin"