Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za  2014 godinu (Word. doc)


Konkursna dokumentacija javna nabavka dobara  - Namirnice za đačku užinu za 2014 godinu (Word. doc)


  Odluka o obustavi postupka javne nabavke(Word. doc)


  Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za  2014 godinu (Word. doc)
  Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednost - Namirnice za đačku užinu za 2014 godinu(Word. doc)
31.12.2013 
12.02.2014
12.02.2014
17.12.2013.
17.12.2013.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Word. doc)
26.03.2014
  Konkursna dokumentacija Javna nabavka radova -  građevinsko zanatskih radova na staroj školskoj zgradi  (Word. doc)
09.04.2014
  Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova - građevinsko zanatskih radova na staroj školskoj zgradi(Word. doc)
09.04.2014
  Odluka o obustavi postupka javne nabavke (Word. doc)
16.04.2014
    Konkursna dokumentacija javne nabavke male vrednosti radova - građevinskih radova na  dograđenom delu stare školske zgrade (Word. doc)
07.05.2014
  Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova - građevinskih radova na  dograđenom delu stare školske zgrade (Word. doc)
07.05.2014
Osnovna škola "Žarko Zrenjanin"
Skorenovac
  Odgovor-pojašnjenje(Word. doc)
14.05.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Word. doc)
17.06.2014
Konkursna dokumentacija javna nabavka dobara  - Namirnice za đačku užinu za 2015 godinu (Word. doc)
06.02.2015
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za  2015 godinu (Word. doc)
06.02.2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Word. doc)
09.03.2015
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br. 2/2015 Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(Word. doc)
28.04.2015
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Električna energija za potpuno snabdevanje (Word. doc)
28.04.2015
 Web-sajt su spremili: Satmari Mihalj, Boršoš Attila; Fotografije: Satmari Mihalj, Čoti Imre mlađi - Gustav DIGITAL,
Ferenc Ištvan i Kerekeš Viktor
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br. 2/2015 Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(Word. doc)
29.09.2015
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Električna energija za potpuno snabdevanje (Word. doc)
29.09.2015
Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br. 2/2015 Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(Word. doc)
1.10.2015
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti  (Word. doc)
21.10.2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Word. doc)
18.11.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br. 3/2015 nabavka dobara - računarska  oprema i materijal(Word. doc )
3.12.2015
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti br. 3/2015 nabavka dobara - računarska  oprema i materijal(Word. doc )
3.12.2015.
Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br. 3/2015 nabavka dobara - računarska  oprema i materijal(Word. doc )
4.12.2015
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti br. 3/2015 nabavka dobara - računarska  oprema i materijal(pdf )
4.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku dobara.  Računarske  opreme i materijala broj JN 3/2015(Word.doc )
15.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Word. doc)
24.12.2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu(Word.doc )
03.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  (Word. doc)
03.02.2016.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke  (Word. doc)


22.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga, putem narudžbenice  (Word. doc)26.02.2016.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu(Word.doc )


14.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  (Word. doc)14.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti(Word. doc)31.03.2016.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu(Word.doc )


19.04.2016.
Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  (Word. doc)19.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora  (Word. doc)04.05.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Word. doc)17.05.2016.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(Word. doc)05.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Nabavka dobara - Električna energija za potpuno snabdevanje(Word. doc)05.10.2016.
Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(Word. doc)
07.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora(Word. doc)
22.10.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Word. doc)
02.11.2016.
Plan javnih nabavki za 2017. godinu (.pdf )
14.01.2017.
Konkursna dokumentacija 
Javna nabavka usluga - organizovanje ekskurzija(Word. doc)
13.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - turističke usluge(Word. doc)


13.02.2017.
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti - turističke usluge(Word. doc)


04.03.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za 2017 / 18(Word.doc )


06.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  za 2017 / 18 (Word. doc)06.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(Word. doc)11.03.2017.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke  (Word. doc)19.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti (Word. doc)19.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(Word. doc)31.03.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za 2017 / 18 -  ponovljeni postupak za partiju jedan(Word.doc )


07.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  za 2017 / 18 - ponovljeni postupak za partiju jedan(Word. doc)07.04.2017.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke  (Word. doc)25.04.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za 2017 / 18 -  ponovljeni postupak za partiju jedan(Word.doc )


03.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  za 2017 / 18 - ponovljeni postupak za partiju jedan(Word. doc)03.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora(Word. doc)17.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(Word. doc)19.05.2017.
Plan javnih nabavki za 2017. godinu (.pdf )12.07.2017.
Izmenjen Plan javnih nabavki za 2017. godinu (.pdf )01.09.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Demontaža postojećih, izrada i ugradnja novih aluminijumskih prozora na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac (Word.doc)13.09.2017.
Poziv za podnošenje ponuda - Demontaža postojećih, izrada i ugradnja novih aluminijumskih prozora na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac (Word.doc)13.09.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(Word. doc06.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Nabavka dobara - Električna energija za potpuno snabdevanje(Word. doc)06.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora - Demontaža postojećih, izrada i ugradnja novih aluminijumskih prozora na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac (.pdf )10.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(Word. doc)20.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora(Word. doc)24.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(Word. doc)02.11.2017.
Plan javnih nabavki za 2018. godinu(.pdf)08.02.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Usluge-Turističke usluge(Word. doc)08.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Usluge-Turističke usluge(Word. doc)08.02.2018.
Odluka o dodeli ugovora(.pdf)23.02.2018.
Izmenjen plan javnih nabavki za 2018. godinu(.pdf)03.03.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za 2018 /19(Word.doc )


07.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  za 2018 / 19(Word.doc)07.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(.pdf)13.03.2018.
Oglas o prodaji starih polovnih prozorskih okna i isečenih prozorskih ramova(.pdf)23.05.2018.
Plan javnih nabavki za 2018. godinu(.pdf)04.08.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Demontaža postojeće, izrada i ugradnja nove stolarije na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac - III faza(.pdf)


10.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda - Demontaža postojeće, izrada i ugradnja nove stolarije na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac - III faza(.pdf)10.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku - Demontaža postojeće, izrada i ugradnja nove stolarije na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac - III faza(.pdf)21.09.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(.pdf)05.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Nabavka dobara - Električna energija za potpuno snabdevanje(.pdf)05.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(.pdf)05.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora(.pdf)19.10.2018.
Plan javnih nabavki za 2018. godinu - Izmena plana(.pdf)06.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(.pdf)06.11.2018.
Plan javnih nabavki za 2019. godinu (.pdf)09.01.2019.