Osnovna škola "Žarko Zrenjanin"
Skorenovac
 Web-sajt su spremili: Satmari Mihalj, Boršoš Attila; Fotografije: Satmari Mihalj, Čoti Imre mlađi - Gustav DIGITAL,
Ferenc Ištvan i Kerekeš Viktor
Plan javnih nabavki za 2018. godinu(.pdf)04.08.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Demontaža postojeće, izrada i ugradnja nove stolarije na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac - III faza(.pdf)


10.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda - Demontaža postojeće, izrada i ugradnja nove stolarije na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac - III faza(.pdf)10.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku - Demontaža postojeće, izrada i ugradnja nove stolarije na zgradi OŠ"Žarko Zrenjanin" Skorenovac - III faza(.pdf)21.09.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(.pdf)05.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Nabavka dobara - Električna energija za potpuno snabdevanje(.pdf)05.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(.pdf)05.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora(.pdf)19.10.2018.
Plan javnih nabavki za 2018. godinu - Izmena plana(.pdf)06.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti Nabavka dobara - Električne energije za potpuno snabdevanje(.pdf)06.11.2018.
Plan javnih nabavki za 2019. godinu (.pdf)09.01.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Usluge-Turističke usluge(.pdf)09.02.2019.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Usluge-Turističke usluge(.pdf)09.02.2019.

Arhiva >>>
Odluka o dodeli ugovora postupku javne nabavke male vrednosti Usluge-Turističke usluge(.pdf)05.03.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu za 2019 /20(.pdf )


08.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- Namirnice za đačku užinu  za 2019 / 20(.pdf)08.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(.pdf)12.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora postupku javne nabavke male vrednosti (.pdf)26.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(.pdf)03.04.2019.