Kontakt

Osnovna Škola "Žarko Zrenjanin"
Skorenovac

Ul. Bratstva jedinstva 49
26228 Skorenovac
Srbija


Kancelarija direktora
Tel. +381 (0)13 764-015
Fax. +381 (0)13 764-015
e-mail: osskorenovac@mts.rs

Kancelarija sekretara
Tel. +381 (0)13 764-510
e-mail:  iskola.skorenovac@gmail.com
 Web-sajt su spremili: Satmari Mihalj, Boršoš Attila; Fotografije: Satmari Mihalj, Čoti Imre mlađi - Gustav DIGITAL,
Ferenc Ištvan i Kerekeš Viktor
Osnovna škola "Žarko Zrenjanin"
Skorenovac