Web-sajt su spremili: Satmari Mihalj, Boršoš Attila; Fotografije: Satmari Mihalj, Čoti Imre mlađi - Gustav DIGITAL,
Ferenc Ištvan i Kerekeš Viktor
Zaposleni u školi u školskoj 2018/2019-oj godini

 1. Geza Šalamon - direktor škole
 2. Tivadar Marton - administrativni radnik
 3. Robert Tot - pravnik
 4. Bosiljka Mandić - knjigovodja
 5. Margit Binec - madjarski jezik i književnost
 6. Timea Vulin- srpski kao jezik društvene sredine od 1. do 8.
 7. Miona Gvozdenović - nemački jezik i književnost
 8. Mihalj Satmari - likovna kultura, verska nastava, istorija
 9. Šandor Đerfi - muzička kultura
 10. Karolina  Đuriš - fizika, hemija
 11. Monika Nađ - matematika
 12. Zoltan Biro - biologija, geografija i istorija
 13. Žolt Đuriš - fizičko vaspitanje
 14. Marina Erdeljan- engleski jezik
 15. Ivana Čosić - engleski jezik 
 16. Atila Boršoš - informatika i računarstvo, tehničko i informatičko obrazovanje, tehnika i tehnologija
 17. Kornelia Trmčić - učiteljica (1. razred)
 18. Kornelija Antić  - učiteljica (2. razred)
 19. Magdolna Krničan Nađ - učiteljica (3. razred)
 20. Terez Rekalija Palo - učiteljica (4. razred)
 21. Ana Uzon - stručni saradnik, bibliotekar
 22. Iren Sekelj - kuvarica
 23. Laslo Đerfi - pomoćni radnik
 24. Borbala Pamel - čistačica
 25. Klarika Sakač - čistačica
 26. Ištvan Kašler - čistačOsnovna škola "Žarko Zrenjanin"
Skorenovac